تسلیت شیعیان کوفه در ارتحال امام حسن علیه السلام


پس از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، شیعیان کوفه که در میان آنها فرزندان جعده مخزومی ( خواهرزاده علی علیه السلام ) هم بودند، در خانه سلیمان بن صرد جمع شدند و نامه ای به امام حسین نوشتند مبنی بر تسلیت ارتحال امام حسن مجتبی علیه السلام و این که:« خدای متعال تو را بزرگترین خلیفه و جانشین گذشتگان قرار داد؛ ما در مصیبت شما غمزده‌ایم و سرور ما در شادی شماست؛ و اکنون در انتظار فرمان توایم.»

مراجعه شود به:
پایبندی امام حسین به پیمان امام حسن با معاویه


تعداد بازدید ها: 4293