تری فیلیت


img/daneshnameh_up/8/86/Triphylite.jpg
(تری فیلیت - آگرگات دانه ای(عرض تصویر 44 میلیمتر
تری فیلیت (Triphylite)
Li(Fe 2+,Mn 2+PO4)
سیستم تبلور
/ناقص - مطابق با سطح /100
چرب
صدفی - نامنظم
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
بلوری - آگرگات توده ای - دانه ای
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان غربی ، پرتغال ، چک و اسلواکی ، سوئد ، امریکا ، نامیبیا و غیره
محلول در اسیدها
Li2O=9.47% FeO=45.54% P2O5=44.99% و ادخال های ثابت Mn
ترکیب شیمیایی
خاکستری - سبز خاکستری - آبی
رنگ کانی
خاکستری - سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
به معنای phulon یعنی سه (3) و treisاز واژه های یونانی
.جنس خانواده گرفته شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
453.43.6


منبع

تعداد بازدید ها: 12024