تراشکار درجه 1 CNC


معرفی


تراشکار درجه 1 CNC کسی است که علاوه بر مهارت تراشکاری درجه 2 CNC از عهده نقشه کشی، شناخت مواد، سخت کاری، برنامه نویس CNC از طریق سیستم MDI ، بکارگیری PC در برنامه نویسی CNC و تراشکاری کلیه قطعات در انواع فرم تا دقت 02/0 میلیمتر را دارد.

نمونه وظایف

  • وسایل کامل نقشه کشی
  • توانایی تراشیدن انواع مخروط های داخلی و خارجی با دقت به دقیقه
  • توانایی تراشیدن انواع پیچ و مهره های میلیمتری و اینچی با گام ثابت و متغیر
  • توانایی قرینه سازی قطعات نسبت به محور
  • قلاویز کاری قطعات با دستگاه تراش CNC
  • توانایی فرم تراش قطعات مدور با ماشین تراش CNC
  • توانایی خواندن نقشه های مرکب
  • توانایی ترسیم اجسام تو خالی


ابزار و وسایلشرایط ارتقاء شغل

تراشکار CNC برای ارتقاء شغلی خود و به همان نسبت افزایش دستمزد خود نیازمند تجربه اندوزی، پشتکار، دقت و سعی فراوان برای تولید محصول خوب و مورد رضایت مشتری می باشد.

تعداد بازدید ها: 24801