تدابیر بازی

تدابیر بازی


نیروی یک تیم می تواند کلیه اشکال تکنیکی فوتبالی روان را با موفقیت اداره کند. دهها طرح قابل اجرا برای کلیه ی موقعیت های بازی وجود دارند. متناسب با چگونگی تسلط شما بر بازی، می توانید طرحی را انتخاب کرده و مورد استفاده قرار دهید.
محور اصلی هر طرحی ، پاس است.
تیم است که تصمیم می گیرد از پاس های کوتاه بیشتر استفاده کند یا از پاس های بلند. هنگامی که تیم یک سلسله پاس های پی در پی و با نقشه ی قبلی را رد و بدل می کند و هدفش ایجاد خطر یا رهائی از فشار حریف می باشد، مسلما این تیم کلیه ی انواع بازی گروهی را برنامه ریزی کرده است. به عنوان مثال، یک دریبل می تواند شروعی برای یک حرکت تاکتیکی یا اعلام پیشروی مورد نظر توسط بازیکنان باشد.
برای تکمیل طرح های بازی یک تیم، یک سلسله تمرینات جهت فراگیری اصول اولیه نمایش فردی یا جمعی ضرورت دارد.


انجام تمرینات جهت طرح های دو نفره


شما با یکی از یاران خود ، با توجه به مسیر توپ ، باید حرکات زیگزاگی انجام دهید. ابتدا شما در مسیر حرکت، توپ را برای او بفرستید، سپس او نیز در مسیر حرکت توپ را برای شما می فرستد. حرکت همیشه باید به سمت جلو باشد. این حرکت دو نفره را خوب یاد بگیرید تا به کمک فعالانه ی یارتان از حریف رهایی یابید.
از جمله تدابیر بازی می تواند تبادل یک سلسله پاس های زیگزاگی ، عمقی، عرضی و غیره میان بازیکنان باشد.
طرح های بازی یک تیم نشان دهنده ی چگونگی پیشرفت آن تیم است. برای این که حرکت گروهی تیم روان شود، باید خصوصیات فردی بازیکنان با یکدیگر تلفیق شوند. بهترین تیم آن است که طرح های بازی متعددی را به نوبت اجرا کند، بدون این که به اتحاد خود لطمه وارد آورد. در طرح های بازی، جاگیری و فضاسازی نیز اهمیت دارند، زیرا اقدامات حریف را خنثی کرده و به دید بازیکن کمک می کنند، و به این دلیل است که بازیکن همیشه با یار آزاد راحت تر بازی می کند تا یار گرفتار.تعداد بازدید ها: 10171