تخم پرنده
img/daneshnameh_up/7/7d/Tokhmha.jpgبر خلاف تخمهای نرم خزندگان، تخم پرندگان دارای پوسته سختی است. روی پوسته سوراخهای ریزی برای عبور اکسیژن وجود دارد. تخم پرندگان برای استتار از دید شکارچیان، معمولا" به صورت طرحدار می باشند. بعضی از پرندگان از قبیل پنگوئن ها، در هر بار جفت گیری و تولید مثل فقط یک تخم می گذارند. دیگران مثل چرخ ریسک آواز خوان آمریکایی، شش تخم یا بیشتر می گذارند و غالبا" چند خانواده را در طول فصل تولید مثل بزرگ می کنند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 13117