تحلیلگر آمار بهداشت و درمان
معرفی

تحلیل گر آمار بهداشت و درمان، کسی است که بتواند از عهده تشخیص شاخصهای آماری- مدیریت داده ها در نرم افزارهای بیمارستانی- محاسبه شاخصهای آماری- رسم نمودارهای آماری و آنالیز داده ها برآید.نمونه وظایف

1. توانایی تشخیص عوامل مضر محیط کار و رعایت اصول ارگونومی
2. توانایی تشخیص کود دهی داده ها
3. توانایی تشخیص ویرایش داده ها
4. توانایی ذخیره و بازیابی داده ها
5. شناسایی اصول مدیریت داده ها در نرم افزارهای آماری
6. شناسایی اصول تشخیص عوامل مضر محیط کار و رعایت اصول ارگونومی
7. توانایی محاسبه شاخصهای آماری
8. توانایی رسم نمودارهای آماری
9. توانایی آنالیز داده ها
10. توانایی مدیریت داده ها در نرم افزارهای بیمارستانیابزار و وسایل

1. رایانه
2. نرم افزار مربوطه
3. وسایل نوشت افزار
4. وسایل کمک آموزشیشرایط ارتقاء شغل

شرایط ارتقاء شغلی تحلیل گر آمار و بهداشت در ارائه تحلیل های جامع و با کمترین اشتباه و سرعت در ارائه مطالب و دقت در دیدن تمامی ابعاد کار تجزیه و تحلیل می باشد بطوری که تمامی مبناهای علمی را رعایت نماید. حقوق تحلیل گر آمار مطابق قوانین سازمان استخدامی کشور پرداخت می گردد.ویژگیهای شخصیتی

تحلیل گر آمار بهداشت و درمان در رشته خدمات بهداشتی مشخص شده است و خوشبختانه اسمی را یدک می کشد که قدرت و قوت ذهنی یک تحلیل گر و کسی بتواند آمار را در موضوع بهداشت و درمان تجزیه و تحلیل کند را به صورت واضح و روشنی بیان می کند.
ذهن آمار گرایانه که به طور معمول به فضای ریاضیات نزدیک است برای این شغل مفید است. مدیریت داده ها در نرم افزارهای بیمارستانی و نرم افزارهای آماری و محاسبه شاخص های آماری و رسم نمودارهای آماری به این نکته اشاره دارند که برای انجام این شغل توانایی کار در شرایط دشوار و علاقه به امور ذهنی و کار با داده ها از ویژگی های مهم فرد شاغل باشد. دقت حواس، ادراک بالا و استعداد خاص در استدلال های قیاسی بسیار حائز اهمیت است.

تعداد بازدید ها: 10342