تانتالیت


img/daneshnameh_up/c/c0/Tantalite.jpg
(تانتالیت - (12میلیمتر
تانتالیت (Tantalite)
(Fe,Mn)Ta2O6
سیستم تبلور
/ناکامل- مطابق با سطح /100
چرب - نیمه فلزی
صدفی - نامنظم
شکستگی
غیرشفاف
نوع سختی
توده ای - نفوذی
اشکال ظاهری
تقریباََ کمیاب ; آلمان غربی ، امریکا ، برزیل
فنلاند ، استرالیا ، سوئد ، زیمبابوه
متغیر مانند نیوبیت
ترکیب شیمیایی
سیاه - قهوه ای
رنگ کانی
قهوه ای
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
منشوری - پهن و کوتاه
شکل بلورها
Ta منبع
محل پیدایش
سایر مشخصات
.از ترکیب شیمیایی آن گرفته شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
66.58.1ــ


منبع


تعداد بازدید ها: 8800