تاج الدین والاسلام احمد بن عبدالعزیز


احمد بن عبدالعزیز

«مقتول 536 ق / 1142م»

تاج‏الدین و الاسلام احمد بن عبدالعزیز، برادر حسام الدین عمر، از فقهای بزرگ بخارا بود که پس از کشته شدن برادر، از سوی گورخان، به عنوان ناظر بر اعمال اَلْپُتگین ، حاکم بخارا برگزیده شد تا هر کاری که او کند به اشارت و رأی تاج‏الدین باشد. از حوادث ایام او اطلاعی در دست نیست.تعداد بازدید ها: 4752