تاثیر اعصار و قرون در رابطه انسان با اخلاق


دستورهایی که مربوط به رابطه انسان با خودش که اصطلاحاً اخلاق نامیده می‌شود این که انسان خودش برای خودش چگونه باید باشد؟ اخلاق شخصی و فردی انسان چگونه باید باشد؟ انسان خودش را چگونه بسازد؟ و به عبارت دیگر غرایزش را چگونه باید تنظیم کند؟ آیا خوب است که بر هوای نفس مسلط باشد یا نه؟ و خلاصه آنچه که قرآن آنرا تزکیه نفس می‌نامد اینگونه اعمال هیچ ارتباطی به مقتضیات زمان ندارد و در هر زمان و مکانی که باشد اخلاق همان است و نیازی به تغییر و تحول بنیادین ندارد که در دین تغییر ایجاد شود اما در خود فرد مرتب باید تغییر ایجاد شود تا به تزکیه نفس برسد.

تعداد بازدید ها: 6627