تئوفراست


تئوفراست
Theophraste


این دانشمند یونانی که در سالهای 372 تا 287 قبل از میلاد مسیح می زیسته و شاگرد ارسطو فیلسوف یونانی بوده است، وی از بنیان گذاران فیتوتراپی(Phytotherapie) که عبارت از درمان بیماریها با داروهای گیاهی است بحساب می آید.در کتاب ارزنده این دانشمند،متجاوز از 500 گیاه داروئی با مشخصات و اختصاصات درمانی شرح داده است.

تعداد بازدید ها: 8889