بی طرفی ایران در جنگ اول جهانی
بی طرفی ایران در جنگ اول جهانی
9 مهر 1293 اعلام بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول


شروع جنگ اول جهانی :
جنگ جهانی اول چهل و هشت ساعت پس از اولتیماتوم امپراطوری اتریش به دولت صربستان ، اتریش به صربستان اعلام جنگ کرد . این در روز 30 آوریل 1914 میلادی برابر با چهارم جمادی الاول 1332 قمری در اروپا آغاز شد .

زمینه های جنگ اول جهانی :
چنانکه در ضمن قرارداد 1907 راجع به تقیسم ایران مطرح شده بود از مدتها پیش در اروپا نیز دول بزرگ برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کردند .
آلمان و اتریش و ایتالیا (گروه متحدین)
فرانسه ، انگلیس ، روسیه (دول متفقین)

تغییرات در صفوف نیروها :
اما پس از شروع جنگ ایتالیا از صف متحدین خارج شد و به متفقین پیوست و امپراطوری عثمانی جای آن دولت را در صف متحدین گرفت. با ورود امپراطوری عثمانی به گروه متحدین و همچنین ورود ژاپن بر علیه انگلیس و روسیه ومستعمرات آسیائی بریتانیا به طرفداری از انگلیس ، جنگ به شدت اوج گرفت .

شروع جنگ در آسیا و آفریقا :
بتدریج آتش جنگ به آسیا و آفریقا نیز سرایت کرد
متفقین خاصه انگلیس و روسیه در جبهة آسیای غربی با نیروهای عثمانی و آلمانی وارد جنگ شدند، بدین ترتیب علی رغم اعلام بی طرفی از طرف دولت ایران ،‌ نیروهای متفقین و متحدین قسمت عمده خاک ایران را اشغال کردند و مناطق غرب و شمال غرب و بعضی از ایالات شمالی ایران برای دولت های در حال جنگ ، جنبه استراتژیکی پیدا کرد.

وضعیت داخلی ایران در این زمان :
این حوادث هنگامی روی داد که احمدشاه تازه به سن بلوغ رسیده و تاجگذاری کرده و مجلس سوم افتتاح گردیده و شروع به کار کرده بود.img/daneshnameh_up/d/d4/
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 11883