بیعت شکنی سفیانی


جابر بن یزید از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که آن حضرت فرمود:

سفیانی با مهدی علیه السلام بیعت می‌کند و سپس به سوی یارانش باز می‌گردد. یاران سفیانی به او می‌گویند:« چه کردی؟ »

سفیانی پاسخ می‌دهد:« اسلام آوردم و بیعت کردم!»

یارانش به او می‌گویند:« خدا از تو نگذرد! تو خودت خلیفه و فرمانروا بودی، حالا فرمانبردار شدی؟ زیر بار نرو، علیه‌اش قیام کن و با او بجنگ!»
آنان شب را سپری می‌کنند و صبح فردا به جنگ قائم علیه السلام بر می‌خیزند.»

منابع: ‌بحارالانوار، ج 52، ص 388، حدیث 206 - ص 344 حدیث 91

مراجعه شود به:

بیعت سفیانی با امام


تعداد بازدید ها: 6565