بگذارید آنجا نان بماند


بگذارید آنجا نان بماند


حتی اگر دو کاسترو در موضوع مواد سفیده‌ای و کنترل موالید حق داشته باشد مدتی طولانی وقت لازم است تا مردم روی زمین بطور کافی تغذیه شوند و بتوانند در رشد و ازدیاد نفوس تأثیر نمایند.
از حالا تا آن وقت ، همانطور که لرد جانبویداور (Lord John Boyd Or) مدیر کل سابق سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد در مقدمه‌یی که بر کتاب روبرت برتین(Robert Brittain) به نام:بگذارید آنجا نان بماند (Let there be bread) نوشته است چنین می‌گوید:

ما باید پیش‌بینی کنیم فرزندان ما در دنیایی سکونت خواهند کرد که جمعیت آن دو برابر جمعیتی خواهد بود که قبل از جنگ جهانی اخیر بوده است ، آیا زمین خواهد توانست برای چهار بیلیون نفر غذا تهیه کند؟

این کتاب که با دلایل روشن و واضحی نوشته شده است هر خواننده بی‌طرفی را متقاعد خواهد ساخت که با کمک علم و دانش جدید این کار ممکن است.

سر حدات آب شور

من هم با لرداور موافق هستم و مدت زمان درازی است ارزش غذایی کشت دریایی و امکانات مهمی را در بر دارد گوشزد می‌کنم.
مستر برتین در کتاب خود فصل جالبی را درباره مرز آب شور نوشته است.خود من هم مزارع و کشتزار های دریایی را در سواحل و کناره‌های کالیفرنیا که او شرح می‌دهد به چشم دیده‌ام علاوه بر اینها دنیاهای تازه دیگری هم هست که درهای خود را بر روی خواستاران می‌گشاید خواستاران و آنهایی که بخواهند جنگلهای زیردریایی اقیانوسها را کشف نمایند.
از طرف دیگر تولید بسیار زیاد ماهی های دریا ، کشتزارهای ماهی در اقیانوس ها ، همه اینها چیزهایی است که به فکر کسی نمی‌رسد ممکن باشد.
اما آن طرف ساحل شمالی انگلستان ، شما اکنون می‌توانید پرورش‌دهندگان ماهی را ببینید سوار کشتی می‌شوند و به وسط دریا می‌روند و از داخل کشتی غذای ماهی ها را به بیرون می‌ریزند و درست مثل کسانی که در طویله به مواشی و احشام خوراک می‌دهند آنها هم در دریا به ماهیها غذا می‌دهند.
بازهم بعد از این میدان های وسیعی هست که در آن زمینه‌ها می‌توانیم آزمایش های بی‌نهایت و پرفایده‌ای را درباره گیاهان ریز و ذره‌بینی دریایی که به نظر می‌رسد ماهیها به طور مستقیم و غیر مستقیم از آن زنده هستند به عمل آوریم تعجب و لذت مرا در نظر بیاورید وقتی در سیسیل واقع در جنوب ایتالیا عمارتی را دیدم که وقف دانشگاه وسین کرده‌اند تا در آنجا مطالعاتی درباره گیاهان ذره‌بینی دریا به نام(Planctons) به عمل آید.
تعداد بازدید ها: 4593