بوئینگ777


بوئینگ777:
img/daneshnameh_up/2/2e/777.jpg

برای رقابت مستقیم با ارباس A-340 و A-330 و همچنین REDIRECT (نام صفحه) MD-12 بویینگ 777 طراحی شد.این هواپیما که کوچکتر از 747 و کمی بزرگتر از 767 است امید بزرگ بویینگ برای اولین دهه قرن بیست و یکم میلادی می باشد . از مشخصات بارز 777 دو موتور عظیم اچ بی پی با رانش 90000 پاوند و همچنین سطوح پروازی کنترل با سیم و کاربرد جامع مواد مرکب ( کامپوزیت ) در سطوح اصلی کنترل پرواز می باشد . همچنین چون بالهای این هواپیما بیش از حد عریض است هفت متر بیرونی آن از طرف نوک بال به طرف داخل برای تسهیل در پارک کردن جمع می شود .سکان افقی این هواپیما نیز همانند جامبوجت 400-747 توانایی حمل مقدار زیادی سوخت را دارد .

مشخصات:
موتور: 2 موتور توربوفن GE-90 با قدرت 90000پاوند رانش
سرعت:حداکثر سرعت950 کیلومتر در ساعت
برد: 12500کیلومتر
وزن: حداکثر وزن هنگام بلند شدن230000Kg
حداکثر گنجایش:400 تا 440 نفر


برگردیم به:
صنایع هوایی آمریکا
بوئینگ

منبع:
ماهنامه صنایع هواییتعداد بازدید ها: 11579