به سوی طبیعت جلو برویمبه سوی طبیعت به جلو برویم

معالجاتی که در فیش های قبلی ارائه شد معالجاتی بود که پزشکان رسمی و مشهور در قدیم نسبت به پادشاهان و شاهزادگان می‌کردند که با مقایسه امروز معالجاتی است که در آن زمان نسبت به اشخاص ثروتمندی چون « روکفلر » و « فورد » آن روز تجویز می‌کردند و پول های هنگفتی به عنوان ویزیت و حق قدم دریافت می‌داشتند!
این یک گوشه و کناری از طبابت ، جراحی و روانشناسی پیشینیان و قدیمی‌هاست اما گوشه و کنار دیگری هم دارد که دارای ارزش زیادی برای ما است که در عین حال جدید و تازه و خیلی ساده و عملی است و این طرف و گوشه است که ما باید به آن فکر کنیم من گفته‌ام که ما باید به سوی طبیعت به جلو برویم زیرا چیزهایی بین متدهای قدیمی وجود داشته که ما باید قسمتی از آن را ترک گوییم و چیزهای دیگری هم هست که باید حفظ کنیم.تعداد بازدید ها: 6718