به بطلمیوس بیچاره رحم کنیدبه بطلمیوس بیچاره ترحم کنید


این داستان سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در اسکندریه واقع شده است بطلمیوس یکی از آریستوکرات ها و اعضاء خانواده سلطنتی است و چندین روز است عقل خود را از دست داده و دیوانه شده و دیگر آن بطلمیوس سابق نیست برای شفا دادن او تمام داروها بی‌فایده است و تمام کسانی که شغل و کارشان معالجه بیماران است او را دیده‌اند ولی کمترین نتیجه‌ای نگرفته‌اند .
سرانجام برای شفای او دکتر « آمن هوتب » را احضار می‌کنند ، وقتی او بیمار را می‌بیند فوراً علت بیماری را تشخیص می‌دهد و می‌گوید که بطلمیوس دچار خطا و لغزش شده و ارواح خبیثه او را به تصرف درآورده‌اند و او جنی شده است.
معالجه خیلی ساده و آسان است برای آزار کردن ارواح خبیثه باید وضع تحمل ناپذیری را به وجود آورد تا آنها از وجود بطلمیوس دور شوند دکتر دانا با تمام مهارت حرفه ای خویش شروع به‌ کار کرد ، بطلمیوس به تصرف چند شیطان در‌آمده بود یا چند شیطان بطلمیوس را به تصرف خود درآورده بودند و در اینجا باید کاری کرد که آن شیاطین نومید شوند و دست از تصرف خود بردارند.
اما چطور ؟…
طبق آخرین و معتدلترین اصولی که از مرکز طبی قاهره بدست آمده و دکتر آمن هوتب آن اصول را فرا گرفته و عمل می‌کند معالجه شروع می‌شود.
دکتر « آمن هوتب » شروع به کار می‌کند ، اولین کاری که باید بکند این است که مسکن این شیاطین و اجنه را باید نامطلوب و نفرت‌انگیز بسازد تا آنها نتوانند بیش از این در آنجا بمانند و به ناچار از آنجا دور شوند.
در اینجا لازم است بطلمیوس را که مسکن شیاطین و اجنه شده است بد بخت و بیچاره کنند.
البته این کار کسل کننده است ولی چاره‌ای نیست و باید حتماً انجام گردد.
عذاب و شکنجه شروع می‌شود و ادامه می‌یابد و در داخل بدن بطلمیوس هم شروع به کار می‌شود و درون او را از موادی انباشته می‌کنند که بد بو و نفرت انگیز است و از داروهایی اشباع می‌سازند که اخیراً داروسازان قاهره آن را ساختند.
از قسمت خارج بدن نیز بطلمیوس بیچاره را اذیت و آزار می‌کنند و به او کتک می‌زنند و پس از آن به زور به او تریاک می‌خورانند …
پوست بدنش مجروح می‌شود و از او به طرق مختلف خون می‌گیرند تا اجنه و شیاطین بتوانند از آنجا خارج شده و بیرون بیایند . احشاء و امعا او را پر از پهن و ادرار می‌کنند تا اجنه از آنجا خارج شوند .
روز و شب و لاینقطع حملات بر ضد اجنه و ارواح خبیثه‌ای که بطلمیوس را متصرف شده‌اند ادامه می‌یابد ولی بطلمیوس روز به روز و آن به آن ضعیف‌تر و ناتوان‌تر می‌شود.
دکتر آمن هوتب وقتی این وضع را می‌بیند می‌گوید این نشانه‌ای است که ارواح خبیثه فشار خود را کم کرده و بطلمیوس را ترک می‌گویند! بالاخره بعد از روزهای متمادی که با فعالیتهای استادانه و ماهرانه دکتر آمن هوتب سپری می‌گردد ، او اعلام می‌دارد که بیمار معالجه شده و شفا یافته است اختلالات فکری قطع می‌گردند و اجنه و شیاطین دفع می‌شوند ولی مریض بیچاره‌ هم راحت می‌شود زیرا معالجه خیلی شدید و کامل بوده و با بیمار بد رفتاری شده است و روح از بدن بیمار فارغ شده است!…
تعداد بازدید ها: 7643