بشیر دهان


بشیر اهل کوفه بود و به خاطر شغلش به او دُهان می‌گفتند، چون دُهان در زبان عربی به معنای روغن‌فروش است. او را از اصحاب امام صادق علیه السلام شمرده‌اند. بشیر روایاتی از آن امام بزرگوار نقل کرده است، و از این روایات پیداست که از دوستان و ارادتمندان اهل بیت بوده است.
روزی بشیر به امام صادق علیه السلام عرض کرد:«هر سال که توفیق به جا آوردن حج ندارم، روز عرفه را در بارگاه امام حسین علیه السلام سپری می کنم.»
امام کارش را تأیید کرد و به او آفرین گفت.

منابع:
قاموس الرجال،‌ ج 2، ص 343؛ معجم الرجال، ‌ج 3، ص 331


تعداد بازدید ها: 8397