بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن - آل عمران : 140


«و تلک الایام نداو لها بین الناس » (آل عمران: 140 )؛ و ما این روزها را در میان مردم می گردانیم. »

زراره از امام صادق (علیه السلام) روایت می کند که در تفسیر آیه فوق فرمود: «از وقتی خداوند آدم علیه السلام را آفرید همواره دولتی برای خدا و دولتی برای ابلیس بوده است، پس دولت خدا کجاست؟ بدانید که یک قیام کننده بیشتر وجود ندارد. »

منابع: بحارالانوار، ج 51، ص 54، حدیث 38 --------- تفسیر العیاشی

مراجعه شود به:

بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن


تعداد بازدید ها: 5450