بزرگترین آیه خداوند


اصبغ بن نباته می گوید: امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:
 • من جانشین رسول خدا و وزیر و وارث او هستم
 • من برادر رسول خدا و وصی و دوست او هستم
 • من برگزیدة رسول خدا و همراه و همنشین او هستم
 • من پسرعموی رسول خدا و همسر دخترش و پدر فرزندانش هستم.
 • من آقا و مهتر جانشینان پیامبرانم
 • من وصی آقای پیامبرانم،
 • من بزرگترین حجت و آیت پروردگارم،
 • من نمونه عالی و برترین الگوی خدا بر خلقم
 • من باب علم پیامبر برگزیده ام
 • من ریسمان و دستگیره محکم هستم
 • من کلمه تقوی و امین خداوند بلند مرتبه براهل دنیا هستم.

منابع:

 • بحارالانوار، ج 39، ص 335، حدیث 2 -------- امالی صدوق

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 9612