برگزیده ای از اشعار سعدی


بخت و دولت به کار دانی نیست --- جز به تائید آسمانی نیست

اوفتاده است در جهان بسیار --- بی تمیز ارجمند و عاقل خوار

کیمیاگر ز غصه مرده و رنج ---- ابله اندر خرابه یافته گنج


تعداد بازدید ها: 32130