برخورد شدید با اعراب


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود:« میان ما و عرب راهی جز کشتن باقی نمی ماند.» آن گاه با دست به گلویش اشاره کرد.
امام باقر علیه السلام فرمود: « وای بر عرب از شرّی که نزدیک است.»
در تعدادی از احادیث آمده است که حضرت مهدی علیه السلام سنت جدیدی می‌آورد که برای اعراب سخت و شدید است؛ احدی از دشمنان را باقی نمی‌گذارد و در راه خدا سرزنش هیچ‌کس در او اثر نمی گذارد.
توضیح:مقصود روایت این است که دشمنان عرب امام بسیار زیادند و آنها هستند که کشته می شوند، نه شیعیان و دوستان.

منابع : بحار الانوار 52 / 294 حدیث 42 - ص 349 حدیث 99 - ص 354 حدیث 114. ص 365 حدیث 142
بحار الانوار 52 / 294 حدیث 42

مراجعه شود به:
روش حضرت مهدی عج با شدت عمل


تعداد بازدید ها: 6043