براق حاجب


براق حاجب

قتلغ خان = پادشاه نیک بخت
«632 619 ق / 1235 1222م»

براق حاجب ، بنیانگذار سلسله قراختایی کرمان و از سران طوایف قراختایی بود. وی بعدها از سوی خلیفه، ملقب به قتلغ خان شد. براق حاجب، مقارن غلبه سلطان محمد خوارزم‏شاه بر قراختاییان ماوراءالنهر به خدمت سلطان پیوست و با اظهار خدمت و طاعت نزد او منزلت فوق‏العاده‏ای یافت و حاجب سلطان شد. بعد از فرار سلطان از پیش سپاه مغولان، وی به موکب پسرش غیاث‏الدین پیوست و چندی بعد در کرمان ، بر قلعه گواشیر دست یافت و آنجا را پایگاه یک حکومت مستقل کرد - 619 ق / 1222م -. در جریان اختلاف بین فرزندان سلطان محمد هم ، وی در عین حال هم نسبت به جلال الدین نقض عهد نمود، و هم به غیاث‏الدین خیانت کرد و بر خلاف عهد، او و مادرش را که نزد او به کرمان آمده بودند - 625 ق/ 1228 م هلاک کرد. چون نسبت به مغول از در فرمانبرداری درآمد، اوگتای قاآن ، او را در امارت کرمان باقی گذاشت و بدین ترتیب قدرت او در این ولایت بی‏منازع گشت. وی به مدت سیزده سال بر کرمان فرمان راند و در ذی‏الحجه 632 ق / اوت 1235 م در کرمان درگذشت . پس از براق حاجب، برادر زاده‏اش قطب الدین محمد جانشین وی شد.تعداد بازدید ها: 10691