بازدید رئیس جمهور


img/daneshnameh_up/7/75/83527neshasteybaroasayostanhafanavareyatalaa6.jpg

آقای خاتمی رئیس جمهور محبوب دانش آموزان ایران در روز 5شنبه 29/5/1383 در کنگره سراسری پرسش مهر 4 از شبکه رشد بازدید کردند.

ایشان ضمن ابراز لطف و محبت کار های انجام شده در شبکه رشد را بسیار ارزشمند دانستند .

در این بازدید آقای حاجی وزیر آموزش و پرورش ،آقای فانی معاون وزیر ،آقای نوید دبیر شورای عالی آموزش وپرورش ،ایشان را همراهی می کردند.

در این دیدار صمیمی ،سردبیر شبکه رشد و دبیر فرهنگی تربیتی توضیحاتی را به ایشان ارائه دادند.

برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت های روزافزون داریم.


تعداد بازدید ها: 5430