بادام زمینی سفید و قرمز تنسی


آنها مشابه یکدیگرند و تنها تفاوت بین آنها رنگشان است. گیاه آنها مثل انواع والنسیایی بوده با این تفاوت که ساقه ها به رنگ سبز تا قهوه ای مایل به قرمز است و غلافها، زبر، نامنظم و دارای دانه های کوچکتری می باشند.


تعداد بازدید ها: 4297