ایمان به خدا و بی باکی اعراب


مسئله برخورد مسلمانان با دولت ایران و پیروزی مسلمانان بر ساسانیان از مسائلی بود که عظمت و واقعیت اسلام را در نظر ایرانیان جلوه‌گر ساخت.

زیرا در آن روزگار ایران با همه اغتشاشات و آشفتگی از نظر نظامی بسیار نیرومند بود. جمعیت آنروز ایران را 140 میلیون تخمین زده‌اند که تعداد بسیاری سرباز بودند حال آنکه مسلمان در جنگ ایران و روم به 60 هزار نفر نمی رسید.

در آن زمان دو قدرت عمده برجهان حکومت می‌کرد ایران و روم دیگر کشورها یا تحت الحمایه آنها بودند یا باج گزار. به همین دلیل ایرانیان از هر نظر نسبت به مسلمانان برتری داشتند. اعراب مسلمان حتی فنون جنگی را به طور کامل نمی‌دانستند به همین دلیل پیروزی اعراب مسلمان بر ایرانیان غیر قابل پیش بینی بود.

علت پیروزی مسلمانان ایمان آنها به خدا، قیامت و پیامبر اکرم و رسالتشان بود. آنها معتقد بودند که جز خدارا نباید پرستید. مللی را که غیر خدا را می‌پرستند باید نجات یابند و رسالتشان برقراری توحید و عدل اجتماعی و نجات طبقات مظلوم از جنگ ستمگران بود.

سخنانی که در آن اوقات از مسلمانان باقی مانده حکایت از این دارد که آنها آگاهانه گام بر می‌داشتند و آن چنان بوند که علیعلیه‌السلام در وصف آنان می‌گویند: «و حملوابصائرهم علی اَسیافهم» : بینشهای خویش را بر دوش شمشیرهای خویش حمل می‌کردند.

منبع:خدمات متقابل اسلام وایران؛ مرتضی مطهری

تعداد بازدید ها: 7863