اگزنیت


img/daneshnameh_up/3/3e/Euxenite.jpg
اکسنیت - آگرگات توده ای
( عرض تصویر 58 میلیمتر است)
اگزنیت (Euxenite)
(Y,Ce,U,Th,Ca)(Nb,Ta,Ti)2O6
ارترومبیک
سیستم تبلور
اکسید
رده بندی
ناشناخته
رخ
چرب - نیمه فلزی
صدفی - نامنظم
شکستگی
نیمه شفاف
شکننده
نوع سختی
بلوری - دانه ای
اشکال ظاهری
تقریباََ کمیاب ; نروژ، برزیل ، ماداگاسکار ، فنلاند و غیره
ژیزمان
. HF -H2SO4 - KOH محلول در
بسیار متغیر
قهوه ای - قهوه ای سیاه - زرد - قهوه ای زیتونی
رنگ کانی
قهوه ای قرمز
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ایلمنیت - مونازیت - بریل - زیرکن
پاراژنز
پگماتیتی
منشا تشکیل
شکل بلورها
گاه به عنوان عناصر کمیاب اورانیوم و توریوم مصرف می شود
کاربرد
محل پیدایش
.دارای خاصیت رادیواکتیویته قوی است
سایر مشخصات
و=xenos از کلمات خارجی
.یونانی گرفته شده است =eu خوب
وجه تسمیه
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ64.65.9


منبع

تعداد بازدید ها: 7197