اکتینولیت


img/daneshnameh_up/6/67/Actinolite.jpg
اکتینولیت - بلورهای
( ستونی تا (40 میلیمتر
اکتینولیت (Actinolite)
Ca2(Mg,Fe2+)5 (OH Si4O11)2
سیستم تبلور
رده بندی
/کامل- مطابق با سطح /110
رخ
غیرشفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
بلوری - آگرگات شعاعی - رشته ای - موازی - دانه ای
اشکال ظاهری
فراوان ; اطریش ، چک و اسلواکی ، ایتالیا وغیره
.نامحلول دراسیدها
CaO=12.59% MgO=11.31% FeO=20.15% SiO2=53.93% H2O=2.02%
سبز - خاکستری سبز - سبز تیره - سبز زمردی
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
آکمیت - اپیدوت - تورمالین
تشابه کانی شناسی
زئولیت ها- آپوفیلیت ها- کالسدونی و غیره
دگرگونی - دگرگونی مجاورتی
منشا تشکیل
منشورهای طویل - سوزنی - موئینه ای
شکل بلورها
کاربرد
محل پیدایش
سایر مشخصات
.یعنی اشعه اخذ شده است Aktis از واژه یونانی
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
5633.2


منبع

تعداد بازدید ها: 17875