اهمیت خواب قبل از مسابقهimg/daneshnameh_up/7/76/_ggttqq_sleep.jpg

اهمیت خواب قبل از مسابقه

مقدار خواب قبل از مسابقه تا ثیر زیادی در نحوه بازی شما دارد . با خوابیدن توانی دوباره در بدن بوجود می آید و عضلات نیروی از دست رفته در اثر تمرینات را باز می یابند .

هر بدنی به مدت زمان خاصی برای خواب نیاز دارد . معمولا ورزشکاران باید بین 7 الی 9 ساعت بخوابند و این خواب باید متوالی و دائم باشد . یعنی بازیکن نباید فقط در طول مسابقات یا شب قبل از آن زود و خوب بخوابد بلکه باید همیشه برنامه خواب منظمی داشته باشد .
بازیکنان حرفه ای همیشه خواب کافی می کنند و به بدنشان استراحت می دهند .
بیدار شدن از خواب ، به طور آهسته ، مرور تعدادی از افکار مثبت ، کشش آهسته و آرام ماهیچه ها ، لبخند دلخواهانه و ایجاد احساس انرژی ، این روند را تا زمانی که به شما احساس مثبت و هوشیاری دست می دهد ادامه دهید .برای کسی اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید


منبع:

تصویر


تعداد بازدید ها: 8711