انقلاب اسلامی و دیگر انقلابهای جهان


پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و اثرات آن در جهان ، نظریه پردازان برآن داشت که به بررسی بیشتر این رویداد تاریخی بپردازند. با توجه به وقوع انقلابهای گوناگون در جهان تحقیقات بسیاری در زمینه تئوری انقلاب صورت گرفته بود که دانشمندان را به مقایسه این انقلاب با دیگر انقلابها تشویق نمود. از زمره این تحقیقات می توان به تحقیقات زیر اشاره نمود:
...
انقلاب اسلامی - نظریه چالمرز جانسون
انقلاب اسلامی - نظریه جیمز دیویس
انقلاب اسلامی - نظریه مارکسیستی
انقلاب اسلامی - نظریه توسعة نامتوازن ساموئل هانتینگتون

همچنین ببینید:

انقلاب اسلامى در میان انقلابهاى بزرگ جهانتعداد بازدید ها: 22387