انفاق مخفیانه امام صادق علیه السلام


هشام بن سالم می گوید:
امام صادق علیه السلام نیمه‌های هر شب کیسه‌ای نان و گوشت و پول بر دوش می‌گذاشت و به طور ناشناس نزد نیازمندان و فقرای مدینه می‌رفت و میانشان تقسیم می کرد.
هیچ کس نمی‌دانست امام صادق علیه السلام چنین کاری می کند تا وقتی امام به شهادت رسید، و تازه آن موقع بود که نیازمندان شهر فهمیدند که آن ناشناس، چه کسی بوده است.


تعداد بازدید ها: 6736