انس بن حارث و شهادت در کربلا


« انس بن حارث اسدی » از اصحاب رسول خدا بود، در جنگ‌های بدر و حنین شرکت داشت و احادیثی از پیامبر اکرم نقل کرده بود، از جمله این حدیث:« فرزندم، حسین، در کربلا کشته خواهد شد و هر کس در آنجا باشد باید او را یاری کند.»
انس در کوفه می زیست و هنگامی که امام حسین علیه السلام وارد کربلا شد شبانه به سپاه حسینی پیوست.
در روز عاشورا، او که پیرمردی کهنسال بود، از امام اجازه گرفت و عمامه خود را به کمر و پارچه‌ای دور سرش بست.
امام علیه السلام چون او را با این ظاهر مشاهده کرد گریست و فرمود:« خداوند جزای خیر به تو بدهد ای پیرمرد!»
انس به میدان رفت و هجده نفر از لشگریان عمر بن سعد را کشت و آن گاه به شهادت رسید.

منابع:

  • قصه کربلا، ص 318. ابصار العین، ص 57.
  • ابصارالعین، ص 56
  • اسد الغایه، ج 1، ص 349.
  • مقتل الحسین مقرم، ص 252.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 12620