امیه


امیه پسر عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی بود. او برادر زاده هاشم بن عبد مناف است که پیامبر از نسل اوست. امیه با هاشم دشمنی سختی داشت و در منازعه‌ای با او، به حکم اهل مکه، به مدت 10 سال از شهر اخراج شد.
این دشمنی در نسل این دو نیز ادامه یافت؛ یعنی دشمنی بین بنی امیه و بنی هاشم که هر دو از قبایل نامی قریش بودند. بنی امیه پس از ظهور اسلام حدود هزار ماه بر سرزمین‌های اسلامی حکم راندند و آخرین حاکم آنها مروان بن محمد بود.

منابع :
برگرفته از لغت نامه دهخدا


تعداد بازدید ها: 15723