امپراتور ارغوانی
img/daneshnameh_up/1/13/Parvane_arghavani.jpg

علی رغم رنگهای درخشان و زیبا این پروانه ارغوانی به ندرت دیده می شود٬ چرا که او همیشه در ارتفاعات بالا روی درختان پرواز می کند. امپراتور ارغوانی روی گلها نمی نشیند. . او از شیره درختان و مایه شهد گیاهی و قطرات حاوی قندی که بوسیله شته ها روی برگها می افتند تغذیه می کند. نوزادان امپراتور ارغوانی٬ از برگهای درخت بید که از خانواده بیدها هستد تغذیه می کنند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 8585