امام کاظم علیه السلام و شادمانی در ولادت فرزند


امام موسی کاظم علیه السلام هنگام تولد یکی از فرزندانش مدت سه روز در مساجد و کوچه‌های مدینه بین مردم ظرفهای کوچک فالوده تقسیم می‌کرد؛ اما برخی از منافقان و تنگ نظران بر او ایراد گرفتند.
امام در پاسخ آنان فرمود:« خداوند هر چه به پیامبران گذشته داده، به پیامبر اکرم با مقداری اضافه عطا فرموده است. خدا راجع به بخشندگی سلیمان علیه السلام
در قرآن می‌فرماید: « هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب »؛ (این عطایای ما به توست. آن را بر اساس صلاح و خیر بدون وسواس در اختیار دیگران بگذار و هر جا که صلاح است نگهدار.)
و از طرفی هم در قرآن به ما فرموده است:« ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا »؛ (به دنبال پیامبر حرکت کنید. از آنچه نهی فرموده اجتناب کنید و به آنچه امر کرده عمل کنید.)
( منظور امام کاظم این است که پیامبر اکرم پخش شیرینی به مناسبت تولد فرزندان را منع نفرموده است و بنابراین این گونه بخشش و شادمانی مانعی ندارد. )

منابع:
بحار الانوار، ج 48، ص 110 از کافی.

مراجعه شود به:
سیره عملی و مکارم اخلاق امام هفتم


تعداد بازدید ها: 5390