امام مهدی علیه السلام و پیراهن حضرت یوسف علیه السلام


امام صادق علیه السلام به مفضل بن عمر فرمود:« آیا سرگذشت پیراهن یوسف را می دانی؟»
مفضل گفت:« نه.»
امام فرمود:« هنگامی که برای ابراهیم علیه السلام آتش بر افروختند، جبرئیل علیه السلام پیراهنی برای او آورد و آن را به ابراهیم پوشاند. و به همین دلیل، گرمای آتش او را نسوزاند. وقتی وفات حضرت ابراهیم علیه السلام فرا رسید، آن را در جهبه ای قرار داد و به اسحاق علیه السلام سپرد. او نیز آن را به یعقوب علیه السلام سپرد تا این که حضرت یوسف علیه السلام متولد شد و یعقوب علیه السلام آن را به او بخشید.
آن پیراهن همراه یوسف بود تا آن حوادث برای او رخ داد. وقتی یوسف آن را از جعبه خارج کرد، حضرت یعقوب علیه السلام بوی آن را شنید.»
مفضل پرسید:«فدایت گردم، سرنوشت این پیراهن چه شد و به چه کسی رسید؟»
امام علیه السلام فرمود:« به اهلش. قائم علیه السلام هنگامی که ظهور کند، آن را همراه خواهد داشت.»
آن گاه امام علیه السلام اضافه کرد:« هر پیامبری که علم یا هر چیز دیگری به ارث برده باشد، همه آنها به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است.»

منابع :
بحار الانوار 52 / 327 حدیث 45 ---------- کمال الدین

مراجعه شود به:

ذخایر پیامبران همراه امام زمان عج


تعداد بازدید ها: 3622