امام علی علیه السلام و لقب امیرالمؤمنین


روایات شیعه دلالت دارد بر اینکه لقب «امیرالمؤمنین» مخصوص علی بن ابیطالب علیه السلام است و بر هیچ کس جز او اطلاق نمی‌شود. (مگر در حال ضرورت و تقیّه.) این لقب حتی بر سایر ائمه و امام زمان علیه السلام نیز نباید اطلاق شود.
خود رسول خدا صلّی الله و علیه و آله و سلّم این لقب را به امام علی داد و اولین کسانی که موظف شدند علی علیه السلام را با این لقب خطاب کنند، ابوبکر و عمر بودند.

مراجعه شود به:
ابوذر علی علیه السلام را امیرالمؤمنین حقیقی می داند
جبرئیل علی علیه السلام را امیرالمؤمنین می داند
خداوند علی را امیرالمؤمنین نامیده است
امیرالمؤمنین
امیرالمؤمنین، لقب اختصاصی امام علی علیه السلام


تعداد بازدید ها: 8828