امام صادق علیه السلام و تلاش برای کسب مال حلال


« محمد بن عذافر » می گوید:
امام صادق علیه السلام به پدرم هزار و هفتصد دینار داد و فرمود:« با این سرمایه برای من تجارت کن. بدان که من چشمداشتی به سودش ندارم؛ اگرچه سود چیز بدی نیست، ولی دوست دارم خداوند مرا این گونه ببیند که در صدد کسب و کار و منفعت هستم.»
پدرم با سرمایه امام تجارت کرد و صد دینار سود به دست آورد. هنگامی که خبرش را به امام داد، امام خوشحال شد و فرمود:« سود را نیز جزو سرمایه قرار بده.»
پس از چندی پدرم از دنیا رفت.
امام صادق علیه السلام در نامه‌ای برایم نوشت:« من نزد پدرت هزار و هشتصد دینار دارم که برای تجارت به او داده بودم. پول ها را به عمر بن یزید بده.»


تعداد بازدید ها: 5271