امام زمان علیه السلام در قرآن - ملک : 30


« قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غوراً فمن یاتیکم بماء معین» (ملک: 67) بگو به من خبر دهید اگر آب های (سرزمین) شما فرو رود چه کسی می تواند آب جاری و گوارا در دسترس شما قرار دهد؟»

ابوبصیر از امام باقر علیه السلام روایت می کند که آن حضرت در تفسیر این آیه فرمود: « این آیه درباره« قائم علیه السلام» نازل شده است.

(خداوند) می گوید: اگر امامتان از نظر شما غایب گردید، به طوری که نمی دانید او کجاست، پس چه کسی امام ظاهری در دسترستان قرار می دهد تا اخبار آسمان و زمین و حلال و حرام خداوند را به شما بگوید؟» آن گاه امام علیه السلام فرمود: « به خدا سوگند هنوز تأویل این آیه نیامده است و ناچار تأویلش تحقق خواهد پذیرفت. »

منابع: بحارالانوار، 51 / 52 حدیث 27 --------- کمال الدین، غیبه الشیخ - ص51 / 50 حدیث 21 و ص 53 حدیث 30

مراجعه شود به:

امام زمان علیه السلام در قرآن


تعداد بازدید ها: 7106