امام زمان «ع»


1- قلبهای ما جایگاه مشیت الهی است ، پس هرگاه او بخواهد ما هم می خواهیم.

2-به درستی که من امان اهل زمینم.


تعداد بازدید ها: 7803