امام حسین علیه السلام و خبر شهادت مسلم بن عقیل به دخترش


دختر 13 ساله‌ی مسلم بن عقیل، از وقتی پدرش به کوفه رفته بود، شب و روز در کنار دختران حسین علیه السلام زندگی می‌کرد و با آنها همنشین بود. وقتی امام حسین علیه السلام خبر شهادت مسلم را شنید به خیمه‌ی خود رفت و دختر مسلم را صدا زد و با او بسیار ملاطفت و مهربانی کرد.
دختر مسلم گفت:« یابن رسول الله! با من طوری رفتار می‌کنید که گویی یتیم شده‌ام. مگر پدرم شهید شده است؟!»
امام علیه السلام گریه کرد و فرمود:« اندوهگین مباش دخترم. اگر مسلم نیست، من پدر تو خواهم بود و خواهرم مادر تو؛ دخترانم خواهرانت و پسرانم نیز برادرانت خواهند بود.»
دختر مسلم بی‌تاب شد و گریه سر داد. پسران مسلم نیز گریستند و اهل بیت امام حسین علیه السلام نیز در این مصیبت با آنها سوگواری کردند.

منابع: قصه کربلا، ص 184.

  • الامام الحسین و اصحابه، ص 174.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 3735