امام حسین علیه السلام از دیدگاه محمد بن حنفیه


امام مجتبی علیه السلام پیش از شهادت خود، محمد بن حنفیه، فرزند امیرالمومنین علیه السلام، را فرا خواند و حسین علیه السلام را امام و جانشین بعد از خود معرفی کرد.
محمد حنفیه در پاسخ گفت:« حسین عالم تر از ما، شکیباتر از ما و از نظر خویشاوندی به رسول خدا از ما نزدیک‌تر است. او قبل از آن که پا به دنیا بگذارد، امام بوده، و پیش از آن که به میان مردم بیاید و با آنان سخن بگوید، قرآن را قرائت می کرده. اگر خداوند در کسی غیر از محمد خیری می‌دید، محمد را بر نمی گزید. او محمد را به رسالت اختیار فرمود، محمد، علی را به عنوان امام اختیار کرد، علی تو را بعد از خودش اختیار کرد، و تو نیز حسین را بعد از خود به امامت برگزیدی. ما به آنچه که رضایت خدا در آن است، تسلیم و راضی هستیم.»

منابع:
بحار الانوار، ج 44، ص 176.


تعداد بازدید ها: 4362