امام حسین در قرآن - بقره : 136،137، مطففین :28از امام باقر علیه السلام درباره قول خدای تعالی؛ « امنا بالله و ما انزل علینا»؛ (سوره بقره، آیه 136) روایت شده است که:
پیامبر خدا از ضمیر « امنٌا »: « ما ایمان آوردیم » علی و فاطمه و حسن و حسین را قصد کرده است و بعد از اینها در ائمه علیهم السلام نیز جاری است یعنی ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده است ایمان آوردیم .

پس از آن خدا درباره مردم می فرماید: « فان امنوا» این مردم اگر ایمان آوردند « بمثل ما انتم به » به مثل آنچه علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از ایشان ایمان آوردند « فقد اهتدوا و ان تولوٌا فانٌما هم فی شقاق »؛ (سوره بقره، آیه 137 ) البته هدایت یافته اند و اگر سرپیچی کنند از حق جدا شده اند.

از امام صادق علیه السلام روایت شده است که مراد از « مقربون » در آیه شریفه « عیناً یشرب بهاالمقربون »؛ (سوره مطففین، آیه 28) رسول خدا و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام است.

منابع:

  • بحار الانوار، ج 24، ص 5، حدیث 16 - تفسیر قمی، ص 716.
  • بحار الانوار، ج 23، ص 355، حدیث 6 - تفسیر عیاشی، ص 62

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 9131