امام حسن علیه السلام مظهر آیه تطهیر


در سوره احزاب آیه 33 چنین آمده است: «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.» (جز این نیست که اراده خدا بر آن است که از شما خاندان پیامبر هر گونه پلیدی را دور سازد و پاک گرداند.)

img/daneshnameh_up/6/6f/regs.gif


همه شیعیان و اکثر اهل سنت ، مراد از اهل بیت را در این آیه «خمسه طیبه» می‌دانند: یعنی محمد ، علی ، فاطمه ، حسن و حسین علیهم السلام

مراجعه شود به:

آیات قرآنی مربوط به امام حسن علیه السلام


تعداد بازدید ها: 18832