امام جواد علیه السلام و نارضایتی از زندگی در بغداد


شخصی به نام حسین مکاری می گوید: در بغداد نزد امام جواد علیه السلام رفتم. در آن زمان امام به دلیل ازدواج با ام فضل، دختر مأمون، در رفاه و آسایش ظاهری به سر می‌برد. وقتی وضعیت امام را دیدم، پیش خود گفتم این مرد دیگر هرگز به وطن خودش، مدینه، بر نمی‌گردد.
امام جواد علیه السلام مدتی سر پایین انداخت، سپس سرش را بلند کرد و با چهره‌ای برافرخته فرمود:« ای حسین، خوردن نان جو و نمک در کنار حرم رسول الله ( مدینه ) برای من محبوبتر است از وضعیتی که اکنون مرا در آن مشاهده می‌کنی.»

منابع:

  • بحار الانوار، ج 50، ص 48، ح 25.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 4603