التقاط


از دیدگاه امام خمینی یکی دیگر از اندیشه‌هایی که موجب ضربه‌زدن به پیکر اسلام و حاکمیت رشد اسلام آمریکایی است، اندیشة «التقاط» است.
التقاط، در حقیقت نشأت گرفته از عدم پای‌بندی به اسلام است. در اندیشه‌ انسان التقاطی، اسلام دینی نیست که به طور کامل پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی بشر باشد، از این رو کسانی که دارای این اندیشه و طرز فکرند، با سلیقه خود، بخشی از اسلام اصیل و بخشی از مکتب‌های دیگر را گرفته و با هم ضمیمه کرده و مجموع آنرا به نام اسلام به جامعه اسلامی عرضه می‌کنند.
چنین اندیشه‌ای در تاریخ اسلام، نمونه‌های فراوان دارد. امام خمینی اسلام التقاطی را اسلام آمریکایی می‌داند: «طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه‌ها، دقیقاً باید روی مبانی اسلام مطالعه کنند و شعار گروههای منحرف را کنار گذارند و اسلام عزیز راستین را جایگزین تمام کج‌اندیشی‌ها نمایند. این دو دسته خود باید بدانند که اسلام خود مکتبی است غنی که هر گز احتیاجی به ضمیمه کردن بعضی از مکاتب آن نیست و همه باید بدانید که التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است که نتیجه و ثمره تلخ این نوع تفکر در سالهای آینده روشن می‌گردد.»
«با کمال تأسف گاهی دیده می‌شود که به علت عدم درک صحیح و دقیق مسائل اسلامی، بعضی از این مسائل را با مسائل مارکسیستی مخلوط کرده‌اند و معجونی به وجود آورده‌اند که به هیچ وجه، با قوانین مترقی اسلام سازگار نیست.»
تعداد بازدید ها: 13432