اطلاع امام جواد علیه السلام از مرگ زن


عمران پسر محمد اشعری می گوید:
نزد امام جواد علیه السلام رفتم و گفتم:«امّ حسن خدمت شما سلام رسانده و از شما درخواست کرده یکی از جامه‌هایتان را به عنوان کفن به او عنایت کنید.»
امام جواد علیه السلام فرمود:«نیازی به این کفن پیدا نمی‌کند.»
از خدمت امام جواد علیه السلام خارج شدم ولی معنای گفتار امام را نفهمیدم. پس از آن خبر رسید که امّ حسن سیزده یا چهارده روز پیش مرده است.

منابع:
بحارالانوار، ج 50، ص 44، ح 11.

مراجعه شود به:
مناجات و معجزات امام جواد علیه السلام


تعداد بازدید ها: 5884