اطاعت و مخالفت پیامبر و امام مهدی علیه السلام


img/daneshnameh_up/7/79/mahdi9.jpg
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از پدرانش از پیامبر اکرم روایت می‌کند که فرمود:«مهدی از فرزندان من است. نامش نام من، کنیه اش کنیه من، شمایلش شمایل من و سنتش سنت من است. او مردم را به پیروی از دین من وا می‌دارد و به کتاب خدا دعوت می‌کند. هر کس او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده، و هر کس با او مخالفت کند، مخالفت مرا نموده است. هر کس او را در غیبتش انکار کند، مرا انکار کرده، هر کس او را تکذیب کند، مرا تکذیب کرده، و هر کس او را تصدیق کند مرا تصدیق کرده است. از کسانی که او و سخنان مرا درباره‌ی او تکذیب می‌کنند و امتم را از پیمودن راه او باز می‌دارند، به خدا شکایت خواهم برد. و به زودی کسانی که ستم کرده‌اند خواهند دانست که به چه جایگاهی وارد شده اند.»

پیامبر اکرم در روایتی دیگر فرمود:« هر کس قائم علیه السلام را انکار کند، مرا انکار کرده است.»

منابع:
بحار الانوار 51/ 73 حدیث 20
بحارالانوار 51/73 حدیث 19 --------- کمال الدین

مراجعه شود به:
اطاعت و مخالفت خدا و امام مهدی علیه السلام


تعداد بازدید ها: 5929