اصحاب الیمین


اصحاب الیمین اصطلاحی قرآنی به معنی «یاران سمت راست» در مقابل اصحاب شمال، به معنی «یاران سمت چپ» است. این اصطلاح در سوره واقعه دو بار به صورت «اصحاب المیمنه» و چهار بار به صورت «اصحاب الیمین» آمده است.
اصحاب یمین مردمانی هستند که خداوند، آنان را به دلیل داشتن ایمان و پرداختن به کارهای نیکو به بهشت می‌‌برد. مفسران می‌گویند اصحاب یمین کسانی هستند که در رستاخیز، نامه اعمالشان به دست راست‌شان داده می‌شود.
امام باقر علیه السلام فرمود:«ما و پیروانشان اصحاب یمین هستیم.»
در قرآن کریم برای اصحاب یمین شش نعمت معنوی بیان شده است:
- آنان در سایه درختان سدر می‌آسایند؛
- در سایه درختان موز که میوه‌اش خوشه خوشه روی هم چیده است؛
- و در سایه‌ای کشیده و گسترده و پایدار؛
- و در کنار آبشارها و میوه های فراوان که هرگز تمامی ندارد؛
- و همسرانی بلندمرتبه. ما آنها را آفرینشی نو بخشیدیم و همه را دوشیزه قرار دادیم؛ زنانی که تنها به همسران خود عشق می‌ورزند و خوش‌زبان و فصیح و جوان.

منابع :
تفسیر المیزان، ج 19، ص 123؛ تفسیر نمونه، ج 23، ص 219؛ مجمع البیان، ج 9، ص 362


تعداد بازدید ها: 25673