اسلام آوردن قبیله ثقیف


افراد قبیله ثقیف پس از کشتن عروة بن مسعود ثقفی به شدت پشیمان شدند و احساس کردند که از این پس زندگی در حجاز برایشان امکان پذیر نیست و تمام چراگاه‌ها و راه‌های تجاری آنان از سوی مسلمانان تهدید خواهد شد. به همین جهت پس از مشورت تصمیم گرفتند که پنج نفر را همراه عبدی الیل که یکی از شخصیت‌های مهم قبیله ثقیف بود، به عنوان نماینده به مدینه اعزام کنند تا با رسول خدا مذاکره کند.

آنها طی چند روز اقامت در مدینه، ضمن مذاکراتی با پیامبر، اسلام را پذیرفتند، اما پیامبر هیچ‌یک از شرایط آنها را مبنی بر نماز نخواندن یا خراب نشدن بتخانه یا شکسته نشدن بت‌هاشان نپذیرفت و جوان ترین عضو آن هیئت شش نفره را رئیس آنها قرار داد و به او نمایندگی داد که امور دینی آنان را اداره کند.
آن‌گاه رسول خدا به مغیره و ابوسفیان مأموریت داد که همراه هیئت نمایندگی ثقیف به طائف بروند و بت‌های آنجا را بشکنند و بت‌خانه‌هایش را تخریب کنند.

منابع:

  • سیره ابن هشام، ج2، ص542
  • فروغ ابدیت، ج2، ص796تا799

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 5584