استیبین


img/daneshnameh_up/c/cd/Stibnite.jpg
استیبین - تجمع شعاعی (32 میلیمتر) همراه باریتین
استیبین (Stibnite)
Sb2S3
ارترومبیک
سیستم تبلور
سولفور
کامل - مطابق با سطح /010/ - سطوح رخ دارای جلای قوی فلزی میباشند
رخ
فلزی
صدفی
شکستگی
(کدر(اپاک
نوع سختی
بلورهای نازک ستونی - تجمع رشته ای - دانه ای - خردشده - متراکم
اشکال ظاهری
فراوان ;آلمان شرقی،چک و اسلواکی،رومانی،روسیه،فرانسه،یوگسلاوی،پرتغال،الجزیره،مکزیک ،بولیوی،ایتالیا،امریکا،استرالیا،بزرگترین ژیزمان درچین و ژاپن،60 سانتی مترطول و 5سانتی مترعرض
ژیزمان
.محلول دراسید نیتریک و کلریدریک گرم - به آسانی قابل ذوب است -KOHدر سیاه و باآب تمیز میشود
Sb=71.38% S=28.62% با انکلوزیون های As,Ag,Bi,Zn,Fe,Pb,Au,Cu
ترکیب شیمیایی
خاکستری سربی یا فولادی باکمی تمایل به آبی سبزرنگ - تجمع اغلب سیاه رنگ
رنگ کانی
خاکستری سربی
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
زرنیخ،رآلگار،طلا،برتیئریت،سینابر،آرسنوپیریت،مارکاسیت
پاراژنز
هیدروترمال
منشا تشکیل
بلورهای منشوری طویل و شیاردارو گاه خمیده - رشته ای‌ - آسیکولار - ماکله
شکل بلورها
در آلیاژها - در صنایع کائوچو - در صنایع شیشه - در صنایع طبی
کاربرد
محل پیدایش
.قابل انعطاف،به آسانی قابل ذوب است که پوشش سفیدی زغال درشعله اکسیدان میدهد-درKOHسیاه وباآب تمیز میشود-کانیهای مشابه:برتیئریت،بیسموتینیت،گالن،منیزیت،پیرولوزیت که ازنظرچگالی ازبیسموتیت ضعیفتروگالن دارای رخ کامل در3جهت است وازمنیزیت ازلحاظ اثر خط وسختی
سایر مشخصات
.به معنای سیاه آنتیموان استStibi از کلمه یونانی
وجه تسمیه
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ24.64.7


منبعتعداد بازدید ها: 9456